Informatie

Wat is STEAM? Hoe passen we onze denkwijze toe in de praktijk? Wat zijn hier de voordelen van? Waarom is er een andere aanpak nodig? Wat doen we aan duurzaamheid? Lees verder!

STEAM

STEAM is een afkorting voor de begrippen Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Het is een manier om Wetenschap en Technologie aan te bieden. STEAM zorgt voor een multidisciplinaire aanpak waarbij vakken worden samengevoegd en geïntegreerd. 

STEAM is ontstaan in de Verenigde Staten en is gebaseerd op STEM. STEM is een traditionelere manier van het aanbieden van Wetenschap en Technologie. Het mist de ‘A’ van Arts en daardoor ook creativiteit. 

Binnen de aanpak van STEAM staan realistische onderwerpen centraal. Hierdoor is dit voor iedereen te herkennen. Daarnaast kunnen kinderen talenten ontdekken van zichzelf, terwijl ze ontdekken over de wereld om hen heen. 

Naast de kennis die de kinderen op doen door verschillende activiteiten uit te voeren, krijgen kinderen ook bepaalde vaardigheden mee. Op deze manier zorgt STEAM voor een leven lang leren.

 

Bron: van ’t Veer, R., & Casu, C. (2016, 7 maart). Make STEAM. JSW100(7), 12–15.

Waarom een andere aanpak?

Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker vraagt zich af of we de kinderen die nu in de kleuterklas zitten nog de juiste dingen leren om ze voor te bereiden op het jaar 2032. Volgens Dekker is 2032 het jaar dat de kinderen in de kleuterklassen van nu hun opleiding afronden en dus beginnen met werken. Ondanks dat we niet weten hoe 2032 eruit zal zien, zijn er volgens Dekker wel ontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat we de kinderen van nu voorbereiden op een goede toekomst, is het daarom nodig om een andere onderwijskoers in te slaan. Kinderen dienen de kennis en vaardigheden te leren die ze over een aantal jaren kunnen inzetten als zij aan het werk zijn (Platform Onderwijs2032, 2016).

 

We werken samen aan de maatschappij van de toekomst.

Bij STEAMed zijn we druk bezig met die andere aanpak. We willen een nieuwe generatie probleemoplossers. Maar die krijgen we niet als we ze opleiden volgens de oude economie.
Daarnaast is het een gegeven dat onze maatschappij aan het veranderen is. Wij vinden dat meedoen in deze veranderende samenleving een bijdrage kan leveren aan de toekomst. 

Hoe dan?

In onze aanpak willen wij werken vanuit nieuwsgierigheid. We gebruiken hierbij de STEAM denkwijze, waardoor er verschillende vakgebieden en onderwerpen geïntegreerd worden. Op een laagdrempelige manier, met eenvoudig materiaal laten wij zien hoe het nadenken bij het kind zelf blijft. Daarnaast zijn we bezig met het behouden en het ontwikkelen van het creatief denkvermogen. We geven aandacht aan de 21st- Century Skills. Dit zijn vaardigheden die de kinderen van nu moeten voorbereiden op de toekomst. Dit gaat over verschillende vaardigheden zoals mediawijsheid, kritisch denken, samenwerken en communiceren.

Duurzaamheid

De wereld is aan het veranderen. We willen meer natuur behouden, minder afval en beter zorgen voor de aarde. Bij STEAMed vinden we het belangrijk om aandacht te geven hieraan. We houden ons bezig met duurzame ontwikkelingen en dragen bij aan het creëren van een circulaire economie.

Het materiaal wat we produceren komt van gerecycled materiaal of is te hergebruiken. We gebruiken natuurpapier voor de visitekaartjes bijvoorbeeld en vermijden zo veel mogelijk plastic. 
Daarnaast zijn we bezig met duurzaamheid in onze workshops, trainingen en activiteiten. Zo hebben we verschillende uitdagingskaarten die gaan over wereldproblemen op het gebied van duurzaamheid. 

Ons doel is om kinderen van jongs af aan al bewust te laten worden van hoe zij kunnen bijdragen aan een prachtige wereld. Samen werken we naar een circulaire economie.